สมัครบัตรเครดิตฟรี ง่ายๆ แค่คลิกๆ

สมัครบัตรเครดิตฟรีวันนี้ อนุมัติเร็วทันใจ รับสิทธิประโยชน์มากมาย สมัครใช้บริการทางออนไลน์ ง่ายๆ แค่คลิกๆ

คลิก!!! สมัครออนไลน์


เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับ ชาวต่างชาติ การที่จะสมัครบัตรเครดิตได้นั้น จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข หรือเกณฑ์ที่สถาบันการเงิน / ธนาคารกำหนด แต่ถ้าหากคุณเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องมีการใช้เอกสารสมัครบัตรเครดิตที่ต่างออกไปสักหน่อย

เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับ ชาวต่างชาติ

เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับ ชาวต่างชาติ

เอกสารสมัครบัตรเครดิต

บริการบัตรเครดิต เป็นบริการด้านการเงิน ที่ช่วยทำให้การใช้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้งานได้อีกมากมาย อาทิ การได้ส่วนลดเมื่อใช้ซื้อสินค้าหรือบริการบางอย่าง การได้รับเงินคืนเข้าบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร การได้รับแต้มสะสม และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ปัจจุบันนี้ ผู้คนต่างให้ความนิยมในการที่จะใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดกันอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การที่จะสมัครบัตรเครดิตได้นั้น จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข หรือเกณฑ์ที่สถาบันการเงิน / ธนาคารกำหนด ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของรายได้ที่ไม่ควรต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน , เรื่องของเครดิตทางการเงินที่ดี ไม่ติด Blacklist ในเครดิตบูโร เป็นต้น สำหรับการสมัครบัตรเครดิตทั่วไปนั้น ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งแนบเอกสารสมัครบัตรเครดิตสำหรับการพิจารณาด้วย เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองเงินเดือน , สลิปเงินเดือน , สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน เป็นต้น

แต่ถ้าหากคุณเป็นชาวต่างชาติ หรืออยากจะทำบัตรเครดิตให้กับชาวต่างชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน (เช่น สามี-ภรรยา , เพื่อน ฯลฯ) อาจจะต้องมีการใช้เอกสารสมัครบัตรเครดิตที่ต่างออกไปสักหน่อย เพราะอย่าลืมว่าชาวต่างชาติไม่สามารถที่จะมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ ดังนั้นเอกสารที่จะต้องใช้ นั่นก็คือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนั่นเอง ซึ่งพาสปอร์ตนั้นจะเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ วันเดือนปี เกิด รูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะช่วยยืนยันได้ว่า ผู้สมัครมีตัวตน และข้อมูลส่วนตัวจริงๆ เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวประชาชนอย่างหนึ่งนั่นเอง

แต่การใช้เอกสารอย่างสำเนาหนังสือเดินทางนั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้เพียงอย่างเดียว เพราะว่าข้อกำหนดของสถาบันการเงิน หรือธนาคารแต่ละแห่งระบุว่า ชาวต่างชาติที่สมัครบัตรเครดิตได้ จะต้องมีหน้าที่การงานมั่นคง และรายได้ประจำ ดังนั้นธนาคารจึงกำหนดเอกสารอีกอย่างหนึ่ง ในการประกอบกับเอกสารสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งก็คือเอกสาร Work Permit หรือใบอนุญาติในการทำงานในประเทศไทย เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เข้ามาตามเกณฑ์แน่นอน

นอกจากเอกสารดังกล่าวไปแล้ว ยังจะต้องมีเรื่องของเอกสารรับรองรายได้ สลิปเงินเดือน ตลอดจนสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน เพื่อประกอบกันอีกด้วย

กล่าวโดยสรุปแล้ว หากคุณเป็นชาวต่างชาติ หรือต้องการแนะนำให้ชาวต่างชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องไปทำบัตรเครดิต เพื่อใช้บริการดังกล่าวจากสถาบันการเงินหรือธนาคารต่างๆ จะต้องเตรียมเอกสาร คือ สำเนาหนังสือเดินทาง , ใบอนุญาตทำงานในประเทศ , เอกสารรับรองเงินเดือน , สลิปเงินเดือน และสำเนาบัญชีย้อนหลัง สำหรับเอกสารอื่นๆ นั้นอาจะมีบ้าง แต่ก็ขึ้นอยู่กับทางธนาคารจะเรียก

ข้อแนะนำในการใช้เอกสารที่ปลอดภัย คืออย่าลืมทำการขีดบนเอกสารและเซ็นกำกับทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดี เอาเอกสารของคุณไปใช้

สมัครบัตรเครดิตฟรี ง่ายๆ แค่คลิกๆ

สมัครบัตรเครดิตฟรีวันนี้ อนุมัติเร็วทันใจ รับสิทธิประโยชน์มากมาย สมัครใช้บริการทางออนไลน์ ง่ายๆ แค่คลิกๆ

คลิก!!! สมัครออนไลน์