เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับ ชาวต่างชาติ

เอกสารสมัครบัตรเครดิต บริการบัตรเครดิต เป็นบริการด้านการเงิน ที่ช่วยทำให้การใช้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้งานได้อีกมากมาย อาทิ การได้ส่วนลดเมื่อใช้ซื้อสินค้าหรือบริการบางอย่าง การได้รับเงินคืนเข้าบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร การได้รับแต้มสะสม และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ปัจจุบันนี้ ผู้คนต่างให้ความนิยมในการที่จะใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดกันอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การท่จะสมัครบัตรเครดิตได้นั้น จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข หรือเกณฑ์ที่สถาบันการเงิน / ธนาคารกำหนด ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของรายได้ที่ไม่ควรต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน , เรื่องของเครดิตทางการเงินที่ดี ไม่ติด Blacklist ในเครดิตบูโร เป็นต้น สำหรับการสมัครบัตรเครดิตทั่วไปนั้น ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งแนบเอกสารสมัครบัตรเครดิตสำหรับการพิจารณาด้วย เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองเงินเดือน , สลิปเงินเดือน , สำเนาบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน เป็นต้น

แต่ถ้าหากคุณเป็นชาวต่างชาติ หรืออยากจะทำบัตรเครดิตให้กับชาวต่างชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน (เช่น สามี-ภรรยา , เพื่อน ฯลฯ) อาจจะต้องมีการใช้เอกสารสมัครบัตรเครดิตที่ต่างออกไปสักหน่อย เพราะอย่าลืมว่าชาวต่างชาติไม่สามารถที่จะมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ ดังนั้นเอกสารที่จะต้องใช้ นั่นก็คือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตนั่นเอง ซึ่งพาสปอร์ตนั้นจะเป็นเอกสารที่ระบุข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ วันเดือนปี เกิด รูปถ่าย เลขประจำตัวประชาชน น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้จะช่วยยืนยันได้ว่า ผู้สมัครมีตัวตน และข้อมูลส่วนตัวจริงๆ เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวประชาชนอย่างหนึ่งนั่นเอง

แต่การใช้เอกสารอย่างสำเนาหนังสือเดินทางนั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้เพียงอย่างเดียว เพราะว่าข้อกำหนดของสถาบันการเงิน หรือธนาคารแต่ละแห่งระบุว่า ชาวต่างชาติที่สมัครบัตรเครดิตได้ จะต้องมีหน้าที่การงานมั่นคง และรายได้ประจำ ดังนั้นธนาคารจึงกำหนดเอกสารอีกอย่างหนึ่ง ในการประกอบกับเอกสารสำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งก็คือเอกสาร Work Permit หรือใบอนุญาติในการทำงานในประเทศไทย เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เข้ามาตามเกณฑ์แน่นอน

นอกจากเอกสารดังกล่าวไปแล้ว ยังจะต้องมีเรื่องของเอกสารรับรองรายได้ สลิปเงินเดือน ตลอดจนสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน เพื่อประกอบกันอีกด้วย

กล่าวโดยสรุปแล้ว หากคุณเป็นชาวต่างชาติ หรือต้องการแนะนำให้ชาวต่างชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องไปทำบัตรเครดิต เพื่อใช้บริการดังกล่าวจากสถาบันการเงินหรือธนาคารต่างๆ จะต้องเตรียมเอกสาร คือ สำเนาหนังสือเดินทาง , ใบอนุญาตทำงานในประเทศ , เอกสารรับรองเงินเดือน , สลิปเงินเดือน และสำเนาบัญชีย้อนหลัง สำหรับเอกสารอื่นๆ นั้นอาจะมีบ้าง แต่ก็ขึ้นอยู่กับทางธนาคารจะเรียก

ข้อแนะนำในการใช้เอกสารที่ปลอดภัย คืออย่าลืมทำการขีดบนเอกสารและเซ็นกำกับทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดี เอาเอกสารของคุณไปใช้

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี คำถามที่พบบ่อยในการสมัครบัตรเครดิต

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี เชื่อว่าหลายๆ คนที่กำลังอยากจะสมัครบัตรเครดิตอยู่นั้น คงกังเลือกไม่ถูกแน่ๆ ว่าสมัครบัตรเครดิตอะไรดี ยี่ห้อไหนดี แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้น ผู้เขียนคิดว่าผู้สมัครบัตรเครดิต (โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตมาก่อน) อาจจะมีความสงสัย และมีความำถามเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตมากมาย ต่อไปนี้เป็นคำถามที่คนใช้บัตรเครดิตมักจะสอบกามกันเข้ามาครับ

สมัครบัตรเครดิตอะไรดี คำถามที่พบบ่อยในการสมัครบัตรเครดิต

ผู้ที่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ มีใครบ้าง : มีการกำหนดอายุผู้สมัครไว้ที่ 20-60 ปี รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ผู้สมัครบัตรเครดิตต้องเป็นคนไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาติทำงานในประเทศไทย

เอกสารที่ต้องใช้ ในการสมัครบัตรเครดิต : โดยทั่วไปแล้ว มักจะใช้ (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (2) สำเนาทำเบียนบ้าน (3) หนังสือรับรองเงินเดือน (4) สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (5) สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน

ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต : ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร เพราะมีกระบวนการพิจารณาแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว จะอยู่ที่ประมาณ 1 สัปดาห์ – 1 เดือน

บัตรเสริมคืออะไร : สำหรับบัตรเสริม เป็นบัตรเครดิตที่ทำขึ้นมาใหม่ โดยใช้วงเงินเดียวกันกับบัตรหลัก ส่วนจะมีบัตรเสริมได้กี่ใบนั้น จะต้องสอบถามธนาคารอีกครั้ง

ทำบัตรเครดิตมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง หรือมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง : โดยทั่วไปแล้ว บัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งบางครั้งอาจจะยกเว้นค่าธรรมเนียมเหล่านั้นด้วย หากเป็นช่วงที่อยู่ในโปรโมชั่น

คุณจะได้รับการอนุมัติวงเงินเท่าไหร่ : วงเงินของบัตรเครดิต มักจะได้รับการอนุมัติโดยอาศัยฐานเงินเดือนของผู้สมัคร โดยทั่วไปแล้วจะได้รับวงเงินประมาณ 2-5 เท่าของเงินเดือน หรือขึ้นกับดุลพินิจของธนาคาร

หากใช้เงินเกินวงเงิน จะเกิดอะไรขึ้น : สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากวงเงินเต็ม จะไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคาร

วงเงินบัตรเครดิตสามารถเพิ่มได้หรือไม่ : คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้ แต่จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขบางอย่างเช่น มีประวัติการชำระเงินที่ดี หรือเป็นลูกค้าของธนาคารอยู่แล้ว(จากการใช้บริการอื่นๆ ด้วย)และมีประวัติการเงินที่ดีมาตลอด

ทำไมรูดบัตรเครดิตไม่ผ่าน : อาจเกิดได้จากหลายกรณี ส่วนมากเป็นเพราะใช้บัตรเครดิตเกินวงเงิน หรือมีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ก็อาจะทำให้บัตรเครดิตรูดไม่ผ่านได้

บัตรเครดิตหาย หรือถูกโจรกรรมทำอย่างไร : ติดต่อไปยังธนาคารผู้ออกบัตรทันทีที่ทำได้ เพื่อแจ้งระงับบัตรเครดิต เป็นการป้องกันการนำเอาบัตรเครดิตไปใช้ต่อโดยมิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดี

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ทำอย่างไร : ให้รีบติดต่อมายังธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อแจ้งข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบัญชี หรือใบแจ้งหนี้ของคุณ

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต มีหน้าที่การงานที่มั่นคง

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิต เป็นบริการด้านการเงินประเภทหนึ่งที่จะให้บริการในเรื่องของการใช้ด้านการซื้อสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการธุรกรรมผ่านเครือข่ายการชำระเงิน เพื่อลดความยุ่งยากในการใช้เงินสดชำระ นอกจากนั้นแล้วยังได้รับเรื่องของสิทธิประโยชน์มากมายจากการใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า บริการต่างๆ ด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม บัตรเครดิตนั้นเป็นบริการที่มีการกำหนดคุณสมบัติสมัครบัตรเครดิตเอาไว้ โดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงาน และรายได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางสถาบันการเงินนั่นเอง

คุณสมบัติสมัครบัตรเครดิต มีหน้าที่การงานที่มั่นคง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของธนาคารและสถาบันการเงิน ที่ให้บริการบัตรเครดิต คือผู้ที่เป็นพนักงานประจำ หรือข้าราชการ เพราะคนกลุ่มนี้มักจะมีความมั่นคงในอาชีพระดับหนึ่ง (โดยเฉพาะข้าราชการที่มีความมั่นคงในอาชีพสูง) ทั้งนี้หากคุณมีหน้าที่การงานที่มั่นคง ก็หมายถึงการมีรายได้ที่มั่นคงตามไปด้วย ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะสมัครใช้บัตรเครดิต จะต้องทำตัวให้อยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบัตรเครดิตให้ได้ โดยการหางานที่มีความมั่นคงทำ ไม่เปลี่ยนงานบ่อย เป็นพนักงานบริษัท พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการได้ยิ่งดี

สมัครบัตรเครดิตฟรี

สมัครบัตรเครดิตฟรีวันนี้ อนุมัติเร็วทันใจ รับสิทธิประโยชน์มากมาย สมัครใช้บริการทางออนไลน์ ง่ายๆแค่คลิกเดียว

สมัครออนไลน์